Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh

Ngày 09/02/2017

- Ứng viên phải tốt nghiệp THPT

- Điểm môn Vẽ Mỹ thuật từ 5.0 trở lên.

- Trình độ ngoại ngữ Anh tương đương IELTS 4.0. Hoặc tham dự kì thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào có cấp độ tương đương IELTS 4.0 do trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tổ chức.

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh