ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM LẦN THỨ XV NHIỆM KÌ 2020 - 2025

Ngày 14/05/2020

Hòa trong không khí cả nước tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV nhiệm kì 2020 – 2025 diễn ra vào ngày 15 & 16 tháng 05 năm 2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ; tạo sự thống nhất về chính trị tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội được diễn ra với chủ đề “Đoàn kết- Năng động- Phát triển”.

Với 23 chi bộ trực thuộc, tổng số 269 đảng viên, 381 cán bộ công chức viên chức, 8.430 sinh viên. Sau 5 năm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự phấn đấu nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (CCVC&NLĐ) và người học, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả:

Công tác đào tạo có chuyển biến tích cực, chất lượng đào tạo được nâng cao. Việc mở rộng về quy mô, đa dạng hóa các ngành, loại hình đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo đã làm cho thương hiệu, uy tín của Trường được củng cố và ngày càng phát triển. Cơ cấu tổ chức của nhà Trường được tinh gọn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, vượt chỉ tiêu đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đề ra (tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 97,2%, trong đó giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 25.2% trên tổng số giảng viên).

Đời sống công chức viên chức được nâng cao cả vật chất và tinh thần; tư tưởng chính trị ổn định, thông suốt. Các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa thiết thực, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Trong 5 năm liền, Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ trực thuộc xếp loại chi bộ yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra mạnh mẽ đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo với nhiều thành quả được áp dụng cùng với công nghệ thông minh làm cho thế giới phát triển và thay đổi nhanh chóng. Sự cạnh tranh trong giáo dục đại học giữa các trường trong và ngoài nước dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa tạo thời cơ nhưng đồng thời cũng đặt ra cho nhà Trường những thách thức. Thực hiện Nghị quyết số 52 ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiệm vụ đặt ra nhà Trường đó là: Đổi mới nội dung và chương trình giáo dục đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; thực hiện công nghệ hóa thông tin trong quản lí, vận hành các hoạt động của nhà trường; tăng cường công tác hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện đổi mới, sáng tạo và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ CCVC&NLĐ năng động, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ CCVC&NLĐ; kết quả quá trình giáo dục đào tạo phải tạo ra được nguồn nhân lực chủ động, sáng tạo có nhiều đóng góp cho xã hội về các công trình, sản phẩm thông minh, thân thiện và bền vững….

Trước những nhiệm vụ đặt ra, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là dịp để toàn Đảng bộ nhìn lại, đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được và hạn chế yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, căn cứ những thuận lợi, khó khăn, những thời cơ và thách thức hiện nay, Đại hội thảo luận và đưa ra những phương hướng và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ.

Góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, với phương châm, đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực và sức chiến đấu cao, đáp ứng vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong tình hình mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức viên chức và người lao động, người học phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trên tinh thần xây dựng, đoàn kết và đổi mới, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh