Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 15/06/2023

Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 12/6/2023, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

Đồng chí Nguyễn Huy Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua Chương trình Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên đã nghe đồng chí Hoàng Bắc An – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng hệ thống chỉ tiêu có sự điều chỉnh, bổ sung tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Đồng thời, Hội nghị cũng được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng về một số giải pháp trong công tác xây dựng Đảng để Đảng bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. 

 Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị này, Đảng bộ đã nghe đồng chí Lê Văn Thương – Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên: TS. Trần Tuấn Duy – Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

TS. Trần Tuấn Duy – Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau hơn ba giờ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành những nội dung đề ra. Ban Chấp hành Đảng ủy quyết tâm lãnh đạo cấp ủy các chi bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ, hệ thống chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ còn lại; đồng thời quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ để xây dựng Đảng bộ và Nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có thể là hình ảnh về cái bục

Toàn cảnh Hội nghị

 

- Mai Anh-

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh