Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và sinh hoạt toàn Đảng bộ

Ngày 23/05/2023

Sáng ngày 12/5/2023, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sinh hoạt toàn Đảng bộ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng; PGS.TS.KTS.Lê Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, các tập thể, cá nhân được khen thưởng của Trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hoàng Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả những nội dung đã làm được, một số hạn chế còn tồn tại sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy các chi bộ quan tâm, quán triệt đến toàn thể đảng viên, đã chuyển từ việc “học tập” sang “làm theo” bằng những cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, bằng các hoạt động Về nguồn đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng rộng lớn đến đảng viên, viên chức, người lao động và người học toàn Trường. Việc học, làm theo lời Bác được triển khai thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “dạy tốt, học tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và xây dng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản cho biết 'ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SƠ BỘ XÂY DỰNG ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW VỀ TIẾP TỰC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ SINH HOẠT TOÀN ĐÁNG BỘ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2023'

Đ/c Huỳnh Thị Hoàng Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối khẳng định: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hằng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt, Trưởng các đơn vị thuộc Trường đã phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và tại đơn vị được phân công phụ trách. Đặc biệt, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, các tổ chức đoàn thể có nội dung thiết thực, hiệu quả. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy Nhà trường tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, giảng viên, sinh viên nghiên cứu, học tập, tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nội dung Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phù hợp gắn với xây dựng “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trường.

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản cho biết 'ĐẢNG ĐÀNG BỘ KHỐI CƠ SƠ BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRỨC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH HỘI NGHỊ Sơ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW VỀ TIẾP TỰC THỰC HIỆN CHI THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỌ CHÍNH TRỊ VÀ SINH HOẠT TOÀN ĐẢNG BỘ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2023 UAH'

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường đã trao tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 23 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023. Đồng thời, khen tặng 03 chi bộ và 29 cá nhân đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; trao quà tặng cho đồng chí Phạm Văn Tuế, đảng viên chi bộ Cần Thơ vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản cho biết 'ĐẢNG ĐÀNG KHÔI GĐẠI HỌC MINH ỞBỘ XÂY RỬC THÀNH PHỐ HỎ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰ HIỆN KẾT LUẬN SÃ 01-KL/TW VỀ TIẾP TỤC THỰ C HIỆN CHI THỊ SÃ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ SINH HOẠT TOÀN ĐẢNG BỘ ngày 2tháng năm 2023 UAH'

07 tập thể được khen thưởng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023

Có thể là hình ảnh về 14 người và văn bản

Các cá nhân được khen thưởng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'ĐANG BỘ KHÔI XÂY DỰNG ĐÀNG JY TRƯỜNG AI HỌC KIẾN TRỨC THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN KET LUẬN SỐ 01-KL/TW VỀ TIẾP TỰC THỰC HIỆN CHI THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỌ CHÍNH TRỊ VÀSINH SINH HOẠT TOÀN ĐẢNG BỘ TÀChi Minh, ngày năm 2023'

Trao quà tặng cho đồng chí Phạm Văn Tuế, đảng viên chi bộ Cần Thơ vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

 

-Mai Anh-

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh