Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc TpHCM lần thứ XV NK 2020-2025

Ngày 04/08/2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 02 ngày 15 và 16/5/2020. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, đồng chí Hoàng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Xây dựng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thương - Bí thư Đảng ủy cho biết, trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể: Công tác đào tạo có chuyển biến tích cực, chất lượng đào tạo được nâng cao. Việc mở rộng về quy mô, đa dạng hóa các ngành, loại hình đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo đã làm cho thương hiệu, uy tín của Trường được củng cố và ngày càng phát triển. Cơ cấu tổ chức của Nhà trường được thực hiện tinh gọn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và quyết định số 85/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, vượt chỉ tiêu đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đề ra (tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 97,2%, trong đó giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 25.2% trên tổng số giảng viên). Đời sống công chức, viên chức và người lao động được nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần; tư tưởng chính trị ổn định, thông suốt. Các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, có ý nghĩa thiết thực, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Xác định chủ đề tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Đoàn kết – Năng động – Phát triển”, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như: tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; thực hiện công nghệ hóa thông tin trong công tác quản lý, vận hành các hoạt động của Nhà trường; tăng cường công tác hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới, sáng tạo và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động năng động, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; kết quả quá trình giáo dục đào tạo phải tạo ra được nguồn nhân lực chủ động, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho xã hội về các công trình, sản phẩm thông minh, thân thiện và bền vững,…

Đại hội đã tích cực đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cùng toàn thể đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Trường đã nỗ lực, phấn đấu đạt được. Thống nhất với nội dung đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Trường, đồng chí Nguyễn Phong Nhật yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để xây dựng Đảng bộ Trường và các chi bộ trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đại biểu, đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

* Một số hình ảnh tại Đại hội:


Đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối CS Bộ XD phát biểu chỉ đạo Đại hội


PGS.TS Ngô Thị Thu Trang - Trưởng khoa MTCN thay mặt toàn thể CCVC&NLĐ UAH chúc mừng Đại hội


Đại biểu biểu quyết tại Đại hội


Đồng chí Lê Văn Thương - Bí thư Đảng ủy tặng quà lưu niệm cho các đồng chí thôi không tham gia BCH nhiệm kỳ 2020-2025


Đoàn đại biểu thuộc Đảng bộ UAH đi dự Đại hội Đảng bộ Khối CS Bộ XD

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh