Hội thảo khoa học và kỹ thuật quốc tế lần thứ VIII “THE SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY” (ESCI 2022) ngày 16/3/2022

22/03/2022

Hội thảo khoa học và kỹ thuật quốc tế lần thứ VIII “THE SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY” (ESCI 2022) ngày 16/3/2022

Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ X năm 2021 với chủ đề: “Ứng dụng nền tảng công nghệ và số hóa trong giáo dục đại học, thiết kế và xây dựng”

21/12/2021

Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ X năm 2021 với chủ đề: “Ứng dụng nền tảng công nghệ và số hóa trong giáo dục đại học, thiết kế và xây dựng”

KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT, NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

10/12/2021

KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT, NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh