Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVI, NK 2023-2028

Ngày 25/05/2023

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVI diễn ra thành công 25/5/2023. 


PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại đại hội

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVI diễn ra trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Ngành như: kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023) và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Đại hội XVI Công đoàn Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tổng thể nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ (2017 - 2023); chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV để từ đó vận dụng vào xây dựng mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phát động phong trào thi đua trong toàn thể đoàn viên công đoàn, cùng với tập thể lãnh đạo Nhà trường phát huy truyền thống hơn 45 năm xây dựng và phát triển, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Công đoàn Trường, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường.


Đại hội bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 12 đồng chí 

Nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường khóa 2017 - 2022 Nguyễn Đức Toàn trình bày dự thảo báo cáo và phương hướng

Toàn cảnh đại hội


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh