Hội thảo Quốc tế Khoa học và Kỹ thuật Lần thứ XIII

Ngày 18/03/2024

 

Hội thảo Quốc tế Khoa học và Kỹ thuật Lần thứ XIII

CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CỦA TÍNH BỀN VỮNG TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THỊ

Environmental aspects of sustainability of construction and management of urban real estate

Hội thảo Quốc tế Khoa học và Kỹ thuật lần thứ XIII “CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CỦA TÍNH BỀN VỮNG TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THỊ” (Environmental aspects of sustainability of construction and management of urban real estate) sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 03 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hội thảo được đồng tổ chức bởi Đại học Xây dựng Quốc gia Moscow (MGSU) - CHLB Nga và Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH).

Hội thảo có truyền thống lâu đời về phát triển quan hệ khoa học quốc tế các vấn đề tổ chức xây dựng và quản lý bất động sản, được tích lũy qua bề dày lịch sử tổ chức các cuộc gặp gỡ của các nhà Khoa học đến từ nhiều quốc gia, giải quyết các vấn đề cấp bách làm nền tảng khoa học cho sự phát triển lĩnh vực xây dựng, tham gia vào quá trình chuyển đổi sang nền tảng công nghệ số hóa.

Các chủ đề chính của hội thảo bao gồm:

Chủ đề 1: Quy hoạch đô thị theo lãnh thổ và cơ chế thích ứng với việc đổi mới các tòa nhà hiện có với điều kiện tự nhiên;

Chủ đề 2: Các giải pháp sáng tạo và kỹ thuật đảm bảo bền vững sinh thái cho công trình xây dựng;

Chủ đề 3: Quản lý vòng đời của công trình công ích: công nghệ, kinh tế, chuyên môn;

Chủ đề 4: Phát triển đô thị, hiện đại hóa nhà ở và cơ sở hạ tầng công cộng;

Chủ đề 5: Định hướng chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị;

Chủ đề 6: Hệ thống đổi mới, kỹ thuật và thông tin của “thành phố thông minh”;

Chủ đề 7: Chu trình sinh thái và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên trong xây dựng và bất động sản

 

Tất cả các bài tham luận đều được đọc, đánh giá bởi Hội đồng Khoa học Quốc tế của Hội thảo và những bài được duyệt đều được đăng trong ấn phẩm có chỉ số Quốc tế ISBN.

 

Link thông tin chi tiết: [TẠI ĐÂY]

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh