Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Tú

Ngày 13/05/2019

Tên luận án: Kế thừa và chuyển hóa các giá trị xanh trong kiến trúc nhà ở truyền thống Nam Bộ vào kiến trúc chung cư thấp tầng tại TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành: Kiến trúc  -  Mã số: 9.58.01.01

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Tú

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS. Trần Văn Khải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 

Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Tú tiếng Việt
Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Tú tiếng Anh
Tóm tắt Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Tú tiếng Việt

Tóm tắt Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Tú tiếng Anh
Trích yếu Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Tú
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Tú

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh