Thông báo việc xét cấp học bổng Lawrence S.Ting 2018-2019

Ngày 19/03/2018

Căn cứ theo thông báo số 02-2018/LSTF của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting ngày 08 tháng 03 năm 2018. Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các lớp sinh viên về việc xét cấp 11 suất học bổng cho sinh viên tất cả các khoa năm học 2018-2019 (mỗi suất học bổng trị giá 10.000.000 đồng/1 suất). Trong đo bao gồm:

+ 5 suất dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc

+ 6 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng học khá giỏi

Học bổng Lawrence S.Ting chia làm hai học kỳ mỗi học kỳ là: 1.000.000 đồng/tháng x 5 tháng= 5.000.000 đồng. Sinh viên được nhận học bổng học kỳ I, nếu có thành tích học tập tốt và có giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội thì được xét hưởng tiếp học bổng học kỳ II: 5.000.000 đồng.

Chi tiết việc xét học bổng XEM TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh