Thông báo số 90/TB-ĐHKT ngày 29/01/2024 về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2023 - 2024 đợt tháng 3/2024

Ngày 29/01/2024

Thông báo số 90/TB-ĐHKT ngày 29/01/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2023 - 2024 đợt tháng 3/2024

 

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh