Kế hoạch số 801/KH-ĐHKT về việc rà soát các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/07/2024

Kế hoạch số 801/KH-ĐHKT ngày 05/7/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

Xem file PDF: [Kế hoạch số 801/KH-ĐHKT ngày 05/7/2024]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh