Thông báo số 47/TB-ĐHKT ngày 19/01/2022 về việc thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường tại các cơ sở từ ngày 14/02/2022

Ngày 20/01/2022

Thông báo số 47/TB-ĐHKT ngày 19/01/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường tại các cơ sở từ ngày 14/02/2022

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 47/TB-ĐHKT ngày 19/01/2022]

 

 

 

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh