Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phan Tiến Vinh

Ngày 28/05/2019

Nhà trường kính mời toàn thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và những người quan tâm tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ngành kiến trúc của nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh.

Căn cứ quyết định số 306/QĐ-ĐHKT ngày 16/4/2019 của Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường, Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh với đề tài:

“Khai thác thông gió tự nhiên trong nhà ở cao tầng tại các đô thị Duyên Hải Nam Trung Bộ hướng đến tiết kiệm năng lượng – phát triển bền vững”

Chuyên ngành: Kiến trúc

Mã số: 9.58.01.01

Thời gian: 08 giờ 00 ngày thứ Sáu, ngày 07/6/2019

Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, 196 Pasteur, Quận 3, TP.HCM

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh