Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Kim Tú

Ngày 28/06/2019

Căn cứ quyết định số 383/QĐ-ĐHKT ngày 13/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Tú.

Đề tài: "Kế thừa và chuyển hóa các giá trị xanh trong kiến trúc nhà ở truyền thống Nam Bộ vào kiến trúc chung cư thấp tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh”


Chuyên ngành:               Kiến trúc

Mã số:                            9.58.01.01

Thời gian:                       08 giờ 00 thứ Năm, ngày 11/7/2019

Địa điểm:                       Phòng họp Ban Giám Hiệu

                                      Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

                                      196 Pasteur, Quận 3, TP.HCM

Nhà trường kính mời toàn thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và những người quan tâm tham dự.

Trân trọng./.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh