Lịch sinh hoạt đầu khóa của SV hệ Vừa làm vừa học và SV chương trình đào tạo quốc tế (khóa 2019)

Ngày 06/09/2019

Nhằm trang bị cho sinh viên khóa 2019 thuộc hệ Vừa làm vừa học và khóa 2019 thuộc Viện Đào tạo quốc tế các quy định về công tác sinh viên nói chung, quy định về học vụ, cấu trúc và chương trình đào tạo, Nhà trường tổ chức các lớp sinh hoạt đầu khóa.

1. Sinh viên các chương trình liên kết đào tạo quốc tế khóa 2019:

Thời gian

Nội dung sinh hoạt, học tập

Đơn vị phụ trách

Phòng

7h30-9h30

(06/9/2019)

Giới thiệu về các quy định, quy chế liên quan tới công tác sinh viên của Nhà trường

Phòng CTHSSV

A106

9h35-11h35

(06/9/2019)

Giới thiệu về chương trình, quy chế đào tạo, hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin Điện tử của Trường

Phòng QLĐT

A106

13h30-15h30

(06/9/2019)

Giới thiệu về chương trình, kế hoạch đào tạo, cố vấn học tập.

Viện Đào tạo Quốc tế

A106

2. Đối với các lớp thuộc hệ Vừa làm vừa học khóa 2019:

Thời gian

Nội dung sinh hoạt,

học tập

Lớp/ngành

Đơn vị phụ trách

Phòng

17h30-19h00

(10/9/2019)

Giới thiệu về các quy định, quy chế liên quan tới công tác sinh viên của Nhà trường

Ngành Kiến trúc + Kỹ thuật xây dựng

Phòng CTHSSV

A.202

19h05-20h35

(10/9/2019)

Giới thiệu về chương trình, quy chế đào tạo, hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin Điện tử của Trường

Ngành Kiến trúc + Kỹ thuật xây dựng

Phòng QLĐT

A.202

17h30-19h30

(11/9/2019)

Giới thiệu về chương trình, kế hoạch đào tạo, cố vấn học tập....

Ngành Kiến trúc

BCN Khoa Kiến trúc, GV CVHT

A.202

17h30-19h30

(11/9/2019)

Giới thiệu về chương trình, kế hoạch đào tạo, cố vấn học tập....

Kỹ thuật xây dựng

BCN Khoa Xây dựng, GV CVHT

A.203


Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh