Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp các ngành đào tạo đợt tháng 03 năm 2019

Ngày 22/07/2019

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp các ngành đào tạo đợt tháng 3 năm 2019 các sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ ngày 25/7 với ngành Quy hoạch vùng và đô thị của khoa Quy hoạch. Chúc các sinh viên thành công.

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2019

(TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH) 

NỘI DUNG 

KHOA


NGÀNH

NGÀY

THỜI

GIAN

PHÒNG

Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Quy hoạch

25/7/2019

Từ 7 giờ

A202, A303, A407, A409

Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành

Kiến trúc

Kiến trúc

26-27/7/2019

Từ 7 giờ

A107, A202, A203, A503, A512, A602, HTB

Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng K.KTHTĐT 29-30/7  Từ 7 giờ

A409->A104, A501->HTB

A503

Lễ Bảo vệ tốt nghiệp các ngành Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật công nghiệp

 

Thiết kế công nghiệp

29-30/7/2019

Từ 7 giờ

A202, A203, A601

 

Thiết kế thời trang

30/7/2019

Từ 7 giờ

A601, A602

 

 

Thiết kế đồ họa

05/8/2019

Từ 7 giờ

A202, A203, A602, A603

06/8/2019

Từ 7 giờ

A203

Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành Kiến trúc cảnh quan

Quy hoạch

30/7/2019

Từ 7 giờ

A303, A407, A411

Lễ Bảo vệ tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất

Kiến trúc Nội thất

8/8/2019

Từ 7 giờ

A202, A203, A501, A502, A603

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh