Khen thưởng các SV đạt giải Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2015 - 2016

Ngày 30/08/2016

>> Chấm đề tài sinh viên NCKH cấp Trường năm 2016

Xem chi tiết quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải NCKH cấp Trường năm học 2015-2016 TẠI ĐÂY

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh