Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2022 về Công nhận kết quả sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2021-2022

Ngày 30/06/2022

Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Công nhận kết quả sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2021-2022

Link xem file PDF: [Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT ngày 30/6/2022]

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh