Quyết định 936/QĐ-ĐHKT, công nhận kết quả sinh viên/ nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2022-2023

Ngày 17/07/2023

Quyết định 936/QĐ-ĐHKT, công nhận kết quả sinh viên/ nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường năm học 2022-2023

Link xem chi tiết: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh