Kế hoạch số 762/KH-ĐHKT về việc tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2022-2023

Ngày 08/09/2022

Kế hoạch số 762/KH-ĐHKT ngày 31/8/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2022-2023

Xem file PDF: [Kế hoạch số 762/KH-ĐHKT ngày 31/8/2022]

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh