KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Ngày 01/03/2023

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Chương trình Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang diễn ra tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh từ ngày 23/02/2023 đến ngày 26/02/2023

Ngày thứ nhất, 23/02/2023

Chiều thứ 5, ngày 23/02/2023 đã diễn ra Phiên khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang. Sau phần tuyên bố lý do của thầy Huy Văn, TS. Huỳnh Ngọc Thành đọc quyết định về việc đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang và PGS.TS. Nguyễn Quang Giao phát biểu ý kiến về công tác đánh giá ngoài nói chung và công tác đánh giá ngoài ngành Thiết kế thời trang. PGS.TS. Nguyễn Quang Giao cũng gửi lời cảm ơn đến nhà trường trong việc hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thực hiện công tác khảo sát.

(Hình: TS. Huỳnh Ngọc Thành đọc quyết định về việc đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang)

(Hình: PGS.TS. Nguyễn Quang Giao phát biểu ý kiến)

TS. Nguyễn Tình - Trưởng đoàn đánh giá ngoài phát biểu ý kiến và nhận xét sơ bộ về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá ngoài. Qua đó TS. Nguyễn Tình cũng xác định phương châm làm việc công tâm, chính xác của đoàn ĐGN, ông cũng gửi lời cảm ơn đến nhà trường nói chung và các bộ phận chuyên trách nói riêng trong việc hỗ trợ đoàn ĐGN.

(Hình: TS. Nguyễn Tình - Trưởng đoàn đánh giá ngoài phát biểu ý kiến)

Về phía Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, TS. Chung Bác Ái - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến, giới thiệu một số thành quả trong công tác đào tạo của trường. TS. Chung Bác Ái cũng giới thiệu sơ lược về một số kết quả trong công tác kiểm định chương trình đào tạo của Nhà trường trong thời gian 3 năm vừa qua.

(Hình: TS. Chung Bác Ái - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến)

Tại phiên Khai mạc, TS. Trần Thị Việt Hà cũng có phần giới thiệu về khoa Mỹ thuật công nghiệp, giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang và những hoạt động học thuật, hoạt động chuyên môn, thực hành, sự kiện thời trang của Khoa, thầy cô và sinh viên ngành Thiết kế thời trang.

(Hình: TS. Trần Thị Việt Hà giới thiệu về khoa Mỹ thuật công nghiệp và chương trình đào tạo)

Vào cuối buổi Khai mạc, TS. Chung Bác Ái tặng hoa cảm ơn đoàn đánh giá ngoài, sau đó toàn thể các thành viên buổi họp và đoàn đánh giá ngoài chụp hinh lưu niệm.

Sau buổi Khai mạc, đoàn ĐGN bắt đầu làm việc.

(Hình: TS. Chung Bác Ái tặng hoa cảm ơn và chụp hình lưu niệm cùng đoàn đánh giá ngoài)

(Hình: Toàn thể các thành viên buổi họp và đoàn đánh giá ngoài chụp hinh lưu niệm)

 

Ngày thứ hai, 24/02/2023

Ngày 24/02/2023, đoàn ĐGN đã tiến hành kiểm tra, nghiên cứu minh chứng hồ sơ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang với sự kỹ lưỡng, công tâm và tích cực. Đoàn ĐGN cũng đã tiến hành phỏng vấn Lãnh đạo nhà trường; nhóm Giảng viên; nhóm Quản lý chuyên môn; nhóm Cán bộ quản lý hành chính, đoàn thể; nhóm Nhà tuyển dụng; nhóm Người học; nhóm Cựu người học. Đồng thời đoàn ĐGN cũng đã thực hiện công tác khảo sát thực địa cơ sở vật chất Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra, nghiên cứu minh chứng)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn Ban lãnh đạo nhà trường)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn nhóm Cán bộ quản lý hành chính, đoàn thể)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn nhóm Giảng viên)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn nhóm Quản lý chuyên môn)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn nhóm Người học)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài khảo sát thực địa Thư viện)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài khảo sát thực địa Phòng máy)

 

Ngày thứ ba, 25/02/2023

Trong phiên làm việc chiều thứ 7, ngày 25/02/2023, đoàn ĐGN tiếp tục tục làm việc, kiểm tra minh chứng phục vụ công tác kiểm định chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang.

Vào lúc 15 giờ 10 cùng ngày cũng đã diễn ra buổi họp tổng kết giữa đoàn ĐGN và Nhà trường. Trong buổi họp, đoàn ĐGN đã trao đổi về những điểm cần lưu ý liên quan đến minh chứng của các tiêu chuẩn, những vấn đề cần cập nhật, bổ sung trong các minh chứng. Đoàn ĐGN đề nghị Khoa, các bên liên quan cần giải trình, làm rõ những nội dung mà đoàn thắc mắc.

(Hình: TS. Nguyễn Tình - Trưởng đoàn đánh giá ngoài phát biểu ý kiến)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài trao đổi với Nhà trường)

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài trao đổi với Nhà trường)


Đoàn ĐGN cũng đã có những nhận định, góp ý nhiều nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về Chuẩn đầu ra, cơ sở vật chất, cơ chế chính sách, các hoạt động liên quan sinh viên, vấn đề kết nối doanh nghiệp. Đoàn ĐGN lưu ý Nhà trường, các phòng ban về vấn đề khảo sát ý kiến viên chức và người lao động cũng như tham khảo thêm các ý kiến từ các bên liên quan ở ngoài trường.

Tiếp nối những ý kiến của đoàn ĐGN, PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cùng các thầy cô, đại diện các phòng ban liên quan đã có những giải trình nhằm bổ sung, làm rõ hơn những vấn đề mà đoàn ĐGN góp ý.

(Hình: Đoàn đánh giá ngoài trao đổi với Nhà trường)

 

Ngày thứ tư, 26/02/2023

Chiều ngày 26/02/2023, Buổi Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang đã diễn ra tại phòng A309 với sự có mặt của tập thể đoàn ĐGN, Ban lãnh đạo Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Mỹ thuật công nghiệp cùng các Giảng viên, nhóm cán bộ phòng ban, cán bộ quản lý hành chính, đoàn thể.

Mở đầu, thầy Nguyễn Huy Văn tuyên bố lý do, giới thiệu đại diện các bên tham gia, nội dung chính chương trình buổi bế mạc. Sau đó TS. Nguyễn Tình báo cáo sơ bộ công tác khảo sát chính thức và quá trình làm việc của đoàn ĐGN trong những ngày vừa qua.

(Hình: TS. Nguyễn Tình báo cáo sơ bộ công tác khảo sát chính thức)

(Hình: TS. Nguyễn Tình báo cáo sơ bộ công tác khảo sát chính thức)

TS. Lê Thị Minh Xuân báo cáo về công tác kiểm định đối với các tiêu chuẩn: 1- Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 2- Bản mô tả chương trình đào tạo; 3- Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; 4- Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; 5- Đánh giá kết quả học tập của người học. Báo cáo đã nêu bật những ưu điểm và hạn chế cần cải tiến đối với một số vấn đề liên quan tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5. 

(Hình: TS. Lê Thị Minh Xuân báo cáo về công tác kiểm định)

Nối tiếp sau đó, PGS.TS. Lê Văn Anh báo cáo về những nội dung của các tiêu chuẩn: 6- Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học; 7- Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ; 8- Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học; 9- Cơ sở vật chất và trang thiết bị; 10- Nâng cao chất lượng. Báo cáo cũng nêu lên những điểm mạnh của Nhà trường, nêu lên những hạn chế cần cải tiến về một số vấn đề liên quan tiêu chuẩn 6, 7, 8, 9, 10

(Hình: PGS.TS. Lê Văn Anh báo cáo về công tác kiểm định)

Kết thúc phần báo cáo, TS. Nguyễn Tình đã trình bày nội dung đánh giá liên quan tiêu chuẩn 11- Kết quả đầu ra. Cuối phần báo cáo TS. Nguyễn Tình cũng gửi lời cảm ơn Nhà trường đã phối hợp, hỗ trợ đoàn ĐGN thực hiện tốt công tác kiểm định, hy vọng Nhà trường sẽ có những cải tiến tốt trong tương lai.

(Hình: TS. Nguyễn Tình đã trình bày nội dung đánh giá liên quan tiêu chuẩn 11)

Sau phần báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương phát biểu ý kiến và gửi lời cảm ơn đoàn ĐGN trong thời gian vừa qua đã làm việc công tâm, nỗ lực và có những ý kiến đóng góp giúp Nhà trường nhận thức rõ những ưu điểm cần phát huy cũng như cần khắc phục những mặt hạn chế trong thời gian sắp tới.

(Hình: PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương phát biểu ý kiến)

(Hình: PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương phát biểu ý kiến)

Tiếp theo đó là phần ký biên bản ghi nhớ, đại diện Ban lãnh đạo nhà trường và đại diện đoàn ĐGN đã thực hiện nghi thức ký biên bản ghi nhớ liên quan đến công tác khảo sát, kiểm định chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang và tiến hành chụp hình lưu niệm, kết thúc chương trình khảo sát chính thức và chuẩn bị cho các công tác hoàn thiện, bổ sung tài liệu liên quan trong thời gian sắp tới.

(Hình: PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương và TS. Nguyễn Tình ký biên bản ghi nhớ)

(Hình: PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương và TS. Nguyễn Tình ký biên bản ghi nhớ)

(Hình: PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương và TS. Nguyễn Tình ký biên bản ghi nhớ)

(Hình: Toàn thể các thành viên buổi họp và đoàn đánh giá ngoài chụp hinh lưu niệm)


Thực hiện: NCL
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh