Buổi tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2022-2023

Ngày 22/07/2023

Ngày 18/07/2023, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Buổi tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2022-2023. Buổi tuyên truyền có sự tham dự của đại diện cán bộ bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 100 sinh viên đại diện cho các lớp, niên khóa đang theo học tại trường.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Đại diện cán bộ bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyên truyền

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang học, phòng tin tức và văn bản

Đại diện cán bộ bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời những thắc mắc của sinh viên

Có thể là hình ảnh về 2 người, loa, cái bục, phòng tin tức và văn bản

Đại diện Nhà trường phát biểu trong buổi tuyên truyền


 

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh