Kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2019

Ngày 08/08/2019

Thông báo số 436/TB-HĐGSCS ngày 06/8/2019 của Hội đồng giáo sư cơ sở về kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí MInh năm 2019.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHKT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng đã tiếp nhận 06 hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (gồm 01 ứng viên GS, 05 ứng viên PGS) là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ các văn bản quy định và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, ngày 29/7/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành họp để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên trình bày báo cáo tổng quan và xác định trình độ ngoại ngữ, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả họp xét như sau:

STT

Họ và tên

Chức danh

đăng ký

Ngành

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

1

Lê Thanh Sơn

Giáo sư

Kiến trúc

Đạt

2

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

Phó Giáo sư

Kiến trúc

Đạt

3

Vũ Tân Văn

Phó Giáo sư

Kỹ thuật Xây dựng

Đạt

4

Võ Anh Tuấn

Phó Giáo sư

Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị

Đạt

5

Ngô Thị Thu Trang

Phó Giáo sư

Mỹ thuật công nghiệp

Đạt

6

Võ Thị Thu Thủy

Phó Giáo sư

Mỹ thuật công nghiệp

Đạt

 

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Trước đó, vào ngày 29/7/2019, các ứng viên đã bảo vệ trước Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.


Chùm ảnh buổi bảo vệ của các thầy, cô trước Hội đồng giáo sư cơ sở:Thầy Lê Thanh Sơn


Cô Nguyễn Thị Hạnh NguyênCô Ngô Thị Thu TrangCô Võ Thị Thu ThủyThầy Vũ Tân Văn


Thầy Võ Anh Tuấn
Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh