Kế hoạch số 187/KH-ĐHKT về Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

Ngày 23/03/2023

Kế hoạch số 187/KH-ĐHKT ngày 23/3/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

 

Link xem file: [Kế hoạch số 187/KH-ĐHKT ngày 23/3/2023]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh