Các văn bản liên quan Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Mô tả học phần ngành Kỹ thuật Xây dựng

Ngày 10/01/2022

Các văn bản liên quan Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Mô tả học phần ngành Kỹ thuật Xây dựng

 

Quyết định 709/QĐ-ĐHKT ngày 08/10/2020 về việc ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Kỹ sư, trình độ đại học, hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ngành Kỹ thuật Xây dựng.

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 710/QĐ-ĐHKT ngày 08/10/2020 về việc ban hành Chương trình đào tạo Kỹ sư, trình độ đại học, hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ngành Kỹ thuật Xây dựng.

Link: [Tại đây]

 

Bản mô tả học phần chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng.

Link: [Tại đây]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh