Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo, Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ tiến sĩ áp dụng từ khóa 2023

Ngày 09/06/2024

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo, Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ tiến sĩ áp dụng từ khóa 2023

Link xem file PDF: [1376/QĐ-ĐHKT_Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ tiến sĩ]

Link xem file PDF: [1377/QĐ-ĐHKT_Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra CTĐT trình độ tiến sĩ]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh