Thông tin đăng ký Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”

Ngày 15/09/2022

Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”, tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29/09/2022, dành cho giảng viên-nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh các trường/viện thành viên AUF tại Việt Nam. Nội dung chính tóm tắt như bên dưới.

 Người tham gia đăng kí trực tuyến tại https://forms.office.com/r/aBp6q9vYKV, chậm nhất ngày 21/09/2022.

 

Mục tiêu

Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ có thể:

 • Hiểu rõ cách phân loại và đặc trưng tài liệu KHKT;

 • Biết cách xây dựng một chiến lược tìm kiếm tài liệu KHKT;

 • Hiểu rõ các nguyên tắc đánh giá tài liệu KHKT;

 • Hiểu rõ các quy tắc trình bày thư mục tham khảo;

 • Biết cách sử dụng phần một phần mềm quản lí thư mục tài liệu tham khảo khoa học.

Yêu cầu tiên quyết

Để tham gia lớp tập huấn này, người học cần đáp ứng các yêu cầu tiên quyết sau đây:

 • Có kinh nghiệm thực tế nghiên cứu khoa học;

 • Nắm vững các ứng dụng văn phòng và Internet.

Ứng viên có sẵn các công trình khoa học (bài báo, chuyên khảo, báo cáo…) đã hoặc sẽ công bố sẽ được ưu tiên

Nội dung

 • Chu trình xuất bản thông tin KHKT

 • Các loại công cụ tìm kiếm thông tin KHKT

 • Xác định chiến lược tìm kiếm thông tin KHKT

 • Các hệ thống quy tắc trình bày tham khảo và trích dẫn khoa học chủ yếu

 • Cài đặt và sử dụng các chức năng chính phần mềm quản lí thư mục tham khảo Zotero

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Pháp và tiếng Việt

Thời gian và địa điểm

Từ 27 đến 29/09/2022, từ 08:00 đến 17:00 mỗi ngày

tại Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) TP. HCM

49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: 028-38279550 – Điện thư: info-hcmv@auf.org

Lệ phí ghi danh:

 • Học viên thuộc một trường/viện thành viên AUF: được AUF đài thọ chi phí tổ chức lớp học (báo cáo viên, tài liệu học tập, hậu cần và ăn trưa tập thể)

 • Học viên thuộc một đơn vị ngoài mạng lưới AUF: đóng góp một phần chi phí tổ chức lớp học 1.500.000 VND/ người

 • Học viên cư trú ngoài địa bàn TP. HCM (nếu có): tự túc chi phí (di chuyển, lưu trú, ăn uống…)

Khả năng tiếp đón: tối đa 30 học viên

 

 

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh