Thông báo về việc triển khai kế hoạch làm tốt nghiệp năm học 2022-2023

Ngày 09/02/2023

Kế hoạch làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 đợt tháng 03/2023, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh