Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường ngày 05/12/2023

Ngày 27/10/2023

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường ngày 05/12/2023

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh