Thông báo số 360/TB-HĐKH&ĐT về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường

Ngày 16/05/2023

Thông báo số 360/TB-HĐKH&ĐT ngày 08/5/2023 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bản

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, sơ đồ tầng và văn bản


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh