Thông báo số 330/TB-ĐHKT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 21/04/2023

Thông báo số 330/TB-ĐHKT ngày 20/4/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh