Thông báo số 581/TB-ĐHKT về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/07/2023

Thông báo số 581/TB-ĐHKT ngày 18/7/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh