Thông báo số 84/TB-ĐHKT ngày 10/02/2022 về việc quét mã QR khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid

Ngày 11/02/2022

Thông báo số 84/TB-ĐHKT ngày 10/02/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc quét mã QR khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh