Thông báo số 767/TB-ĐHKT ngày 20/9/2023 về Lịch khảo sát và tập huấn sử dụng phần mềm thuộc Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/09/2023

Thông báo số 767/TB-ĐHKT ngày 20/9/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Lịch khảo sát và tập huấn sử dụng phần mềm thuộc Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Link xem file PDF: [Thông báo số 767/TB-ĐHKT ngày 20/9/2023]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh