Quyết định số 631/QĐ-ĐHKT về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 12/07/2023

Quyết định số 631/QĐ-ĐHKT ngày 05/7/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Link xem chi tiết: TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh