Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Ngày 10/02/2023

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

(Phiên bản năm 2022)

 

Chuẩn đầu ra:

[Xem chi tiết]

 

Chương trình đào tạo:

[Xem chi tiết]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh