Kế hoạch số 380/KH-ĐHKT về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2022 - 2023

Ngày 16/05/2023

Kế hoạch số 380/KH-ĐHKT ngày 11/5/2023 của Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2022 - 2023

 

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình minh họa về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh