Kế hoạch số 155/KH-ĐHKT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

Ngày 01/03/2024

Kế hoạch số 155/KH-ĐHKT ngày 27/02/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

 

Xem file PDF: [Kế hoạch số 155/KH-ĐHKT ngày 27/02/2024]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh