Kế hoạch số 710/KH-ĐHKT ngày 31/8/2023 về việc tổ chức nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2023

Ngày 31/08/2023

Kế hoạch số 710/KH-ĐHKT ngày 31/8/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2023

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh