Kế hoạch số 306/KH-ĐHKT ngày 09/5/2022 về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2021 - 2022

Ngày 10/05/2022

Kế hoạch số 306/KH-ĐHKT ngày 09/5/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2021 - 2022

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh