Kế hoạch số 1278/KH-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 04/01/2024

Kế hoạch số 1278/KH-ĐHKT ngày 29/12/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị (Đính kèm file văn bản)

Xem file PDF Kế hoạch: [TẠI ĐÂY]

Xem các văn bản đính kèm: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh