Công văn số 1269/ĐHKT-TTGD của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn số 5261/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Ngày 02/01/2024

Công văn số 1269/ĐHKT-TTGD ngày 28/12/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn số 5261/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng (kèm theo File văn bản tuyên truyền)

Xem file PDF: [Công văn số 1269/ĐHKT-TTGD ngày 28/12/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh]

Xem file PDF: [Các văn bản tuyên truyền]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh