Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị giữa ĐH Kiến trúc TP.HCM và Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

Ngày 25/03/2013

>> Khai giảng lớp thạc sĩ liên kết AIT khóa 2

Chương  trình  đào  tạo  thạc  sĩ  chuyên  ngành Quản  lý  đô  thị  (PM-UM) là chương trình liên kết giữa Học viện Công nghệ châu Á (AIT) – Khoa Môi trường - Tài nguyên - Phát triển và Đại  học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua phương pháp tập trung và tổng hợp các lý thuyết và quan điểm từ các ngành Quy hoạch đô thị, Phát triển vùng và đô thị, Phát triển kinh tế, Chính sách và Quản lý công, hình  thành một chương trình khung bao gồm các vấn đề liên quan tới môi trường đô thị trong bối cảnh đô thị/các nước đang phát triển...

Đặc biệt trong bối cảnh quy hoạch đô  thị Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn  thách thức do quá  trình  đô  thị  hóa  và  công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng,  chương trình sẽ rất hữu ích trong việc đào  tạo thêm nhiều các nhà quản lý đô thị.

Ban giảng huấn bao gồm các giảng viên của khoa Môi trường - Tài nguyên - Phát  triển kết hợp với một số giảng viên  từ các chuyên  ngành  khác  của Học viện AIT. Một số giảng viên của ĐH Kiến trúc TP. HCM sẽ cùng tham gia giảng dạy. 

Chương trình học kéo dài 12 tháng, được chia thành 03 học kỳ (02 học kỳ học tại ĐH Kiến trúc TP.HCM, học kỳ cuối cùng bao gồm việc thực tập và thực hiện luận văn tại Học viện AIT ở Thái Lan).     

Phương tiện học tập và cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình được trang bị đầy đủ và hoạt động trong điều kiện tốt.

Chương trình bắt đầu tuyển sinh từ tháng 9/2012.

Mọi chi tiết về chương trình xin vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH
Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Hợp tác quốc tế 
Phòng D.303, 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0838.244.677 (gặp Sĩ Nguyên)

(Nguồn: Phòng Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế)
Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh