Các văn bản liên quan Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Mô tả học phần ngành Thiết kế Đồ họa

Ngày 10/01/2022

Các văn bản liên quan Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Mô tả học phần ngành Thiết kế Đồ họa

 

Quyết định 696/QĐ-ĐHKT ngày 05/10/2020 về việc ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân, trình độ đại học, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ngành Thiết kế đồ họa.

Link: [Tại đây]

 

Quyết định 701/QĐ-ĐHKT ngày 05/10/2020 về việc điều chỉnh và ban hành Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế đồ họa.

Link: [Tại đây]

 

Thông báo 626/TB-ĐHKT ngày 05/10/2020 về việc ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa.

Link: [Tại đây]

 

Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế đồ họa

Link: [Tại đây]

 

Bản mô tả Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa

Link: [Tại đây]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh