Thông báo thu học phí, kinh phí đào tạo kỳ II năm học 2019-2020

21/11/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo thu học phí, kinh phí đào tạo học phí học kỳ II năm học 2019-2019.

Thông báo thu học phí, kinh phí đào tạo kỳ II năm học 2019-2020 hệ Vừa làm vừa học

21/11/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo thu học phí, kinh phí đào tạo học phí học kỳ II năm học 2019-2019 hệ Vừa làm vừa học.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh