Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ VII năm 2013

02/01/2014

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (NCKH) lần thứ VII – 2013 của Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM đã diễn ra hôm 27/12/2013.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh