TRIỂN LÃM GIÁO DỤC | 17-18.09.2022 + CHƯƠNG TRÌNH "TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC GIỮA ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM | 17.09.2022

Ngày 15/09/2022

CAPTION | NỘI DUNG

Education Fair | 17-18.09.2022 + Programme "Potentials and Opportunities in Education Cooperation between India and Vietnam | 17.09.2022 

In order to promote the education sector between in India & Vietnam, Consulate General of India, in collaboration with Education Consultancy Study in India, co-organizes an Education Fair and Conference "Potentials and Opportunities in Education Cooperation between India and Vietnam” detailed as below:

 A. Education Fair

Date: 17 - 18.09.2022

Time: 0900 - 1600 hrs VST

Venue: Le Meriden Hotel, 3C, Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City

 B. Programme "Potentials and Opportunities in Education Cooperation between India and Vietnam” 

Date: 17.09.2022

Time: 0900 - 1700 hrs VST 

Venue: Le Meriden Hotel, 3C, Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City

 C. B2B Higher Education Institutes Meet  

Date: 17.09.2022 

Time: 1400 - 1700 hrs VST 

Venue: Le Meriden Hotel, 3C, Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City

 Official event is find at: https://fb.me/e/23N5RrvBX

Information of Indian Institutions: https://tinyurl.com/42ykvwwc

Please register at link: https://forms.gle/NbnyepVFtuAkU11t8   to enable the participation!

TRIỂN LÃM GIÁO DỤC | 17-18.09.2022 + CHƯƠNG TRÌNH "TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC GIỮA ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM | 17.09.2022

Nhằm thúc đẩy lĩnh vực giáo dục giữa Ấn Độ và Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Study in India trực thuộc Bộ Giáo dục Ấn Độ đồng tổ chức Triển lãm Chương trình “Tiềm năng và Cơ hội trong Hợp tác Giáo dục giữa Ấn Độ và Việt Nam” chi tiết như dưới đây :

A. Triển lãm giáo dục

Ngày: 17 - 18.09.2022

Thời gian: 09:00 - 16:00 giờ VST

Địa điểm: Khách sạn Le Meriden, 3C, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

B. Chương trình “Tiềm năng và Cơ hội trong Hợp tác Giáo dục giữa Ấn Độ và Việt Nam”

Ngày: 17.09.2022

Thời gian: 09:00 - 17:00 giờ VST

Địa điểm: Khách sạn Le Meriden, 3C, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

C. Phiên gặp gỡ, kết nối các trường đại học Việt Nam Ấn Độ

Ngày: 17.09.2022

Thời gian: 14:00 - 17:00 VST

Địa điểm: Khách sạn Le Meriden, 3C, đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chính thức của sự kiện: https://fb.me/e/23N5RrvBX

Thông tin về các trường Đại học Ấn Độ: https://tinyurl.com/42ykvwwc

Hãy đăng ký tham gia ngay tại link: https://forms.gle/NbnyepVFtuAkU11t8 !

 

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh