Thông báo về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 (đợt 1)

Ngày 10/10/2023

Thông báo về việc ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 (đợt 1)

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh