Thông báo số 104/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Ngày 18/02/2022

Thông báo số 104/TB-HĐTD ngày 17/02/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

 

 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh